Oferta

Oferta

Budowa i projektowanie:

 • mapy do celów projektowych i planistycznych (analogowe i wektorowe)
 • tyczenie budowli
 • pełna obsługa inwestycji
 • inwentaryzacja powykonawcza obiektów inżynieryjnych (nowopowstałych oraz po rozbudowie)
 • współpraca przy tworzeniu projektów architektonicznych
 • badanie odkształceń i przemieszczeń.

Ewidencja gruntów i budynków:

 • podziały nieruchomości
 • wznowienia granic
 • scalenia gruntów
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • badanie stanu władania
 • aktualizacja danych ewidencyjnych dotyczących nieruchomości (użytki gruntowe, budynki)

Wszystkie prace wyceniane są indywidualnie w oparciu o zakres i przedmiot opracowania. W celu wyceny oraz określenia czasu realizacji zlecenia prosimy o kontakt w dogodnej dla Państwa formie.